نیسان ماکسیما

Total Msrp
  • بدنه استوک

  • اروپایی و آسیایی

  • رنگ فابریک

  • سفارش پذیرفته می شود

Total Msrp
تومان۹,۰۰۰,۰۰۰
موتور استوک ماکسیما بدون تعمیر